ÆNDRINGER I DIN BOLIG.

Husk, at hvis du planlægger større ændringer i din bolig (udskiftning af køkken, bad etc.), så skal du ansøge bestyrelsen om det i form af tegninger og beskrivelse, inden arbejdet påbegyndes. Arbejdet må først påbegyndes når du har modtaget et skriftligt tilsagn fra bestyrelsen. Denne godkendelse skal du selv gemme og skal fremlægges hvis der opstår tvivl om arbejdet eller når boligen skal vurderes i forbindelse med salg af andelen.

Gerneralt skal der altid anvendes autoriserede håndværkere til el- og vandinstallationerne.

Ønske du at etablere et halvtag finder du tegninger på nedestående link. Husk der skal stadig ansøges her om og du skal desuden søge byggetilladelse hos kommunen.