A/B Dannebo I

FORSIKRING

Vi har en fælles bygningforsikring denne dækker også glas og sanitet. Andelshaverne står selv for egen indbo forsikring mv.

Vær ops på at andelshaverne selv skal betale for selvrisikoen. Selvrisiko i 2020 beløb er:

Den generelle selvrisiko er på  7.808 kr.
I følgende tilfælde gælder der en særlig selvrisiko
Glas 0 kr.
Sanitet 0 kr.
Stikledning 3.904 kr.

Har du en skade eller gerne vil se øvrige dækninger på vores fælles forsikring, så henvend dig til administrator for at få policen udleveret.