Elementor #747 | A/B Dannebo I

A/B Dannebo I

Forsikring

Vi har en fælles bygningforsikring denne dækker også glas og sanitet. Andelshaverne står selv for egen indbo forsikring mv.

Vær ops på at andelshaverne selv skal betale for selvrisikoen. Selvrisiko i 2023 beløb er:

Den generelle selvrisiko 3.174 kr.

I følgende tilfælde gælder der en særlig selvrisiko:
Glas og Sanitet 0 kr.
Pludselig skade 6.348 kr.
Omstilling af låse, Hærværk, Rørskade og Stikledning 6.348 kr.

Har du en skade eller gerne vil se øvrige dækninger på vores fælles forsikring, så henvend dig til administrator for at få policen udleveret.