Vedligeholdelse af facade | A/B Dannebo I

A/B Dannebo I

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsespligt

Som udgangspunkt er alt vedligehold den enkeltes andelshaver pligt og omkostning. I bilag til vedtægterne er dog en række undtagelse som er foreningen og dermed et fælles ansvar. Se listen klik her. Oplever du som andelshaver udfordringer med bygningen som er foreningen ansvar bedes du kontakte bestyrelsen herom.

Ivarplank facader

Brædderne på vores østvendte facader er lavet af fibercement og bør kun vaskes i rent koldt vand. Der må IKKE sømmes i pladerne.

Farve til udvendigt træværk

Der skal anvendes Gori 100 til det udvendige træværk. Når du går til farvehandleren, skal du bede om “antracit grå” eller Ral nr. 7016. Til vinduer og døre skal du bruge hvid Ral nr. 9010.

Undertage

Huller i undertagets plastfolie kan laves med special tape. Nogle steder er folien mør og andelshaverne kan enten udskifte eller med fordel holde øje med at taget er tæt for regn og fygesne.  Foreningen har i 2020 fået udarbejdet et teknisk notat som kan læses her

Lysmaster

Andelshavere der har gadelysmaster i forhaven er pligtig til at holde 40 cm frit ryddet omkring service dækslet der sidder nederst på masten.